Ugrás a fő tartalomra

Beadandók/Assignments

Az itteni egyetemi rendszer máshogy működik mint az otthoni. Itt a számonkérés formája lehet vizsga (szóbeli és írásbeli) vagy pedig beadandó formájában.
The system of the universities are different than in Hungary. The examination can be in a test format (oral or written) but it can be an assignment.

4 féléves tapasztalatom alapján a beadandót a legtöbbször használt számonkérés, érthető okok miatt. Akinek eddig meséltem róla, mindenki azt gondolja milyen egyszerű pedig nem az. Összetettebb és hosszabb előkészítést igényel mint egy vizsga.

Based on my 4 semester experience, assignments are the most used methods for an understandable reasons. When I told this to people, most of them thought assignments are easy, but these are more complex and requires a longer preparation than an exam.

A beadandó két féle lehet témáját tekintve: nekünk kell kitalálni egy témát adott kereteken belül, vagy pedig meg van adva előre, mint például idén a marketing és a pénzügy. Formáját tekintve lehet riport vagy esszé. Mindig előre megmondják, hány szavasnak kell lennie a dolgozatnak. Tavaly például 1000-1500 szót kellett írni, idén ez 2000-3500-ra emelkedik, jövőre a szakdolgozat pedig 10-20ezer szavas lesz.

The assignments can be two types in terms of topic: we have to find out the topic based on criterias or it is given from the tutor for example finance, marketing in the last semester. In terms of structure assignments can be report or essay. The tutor always says how many words do we have to write. Last year we had to write 1000-1500words, this year these increased to 2000-3500,  and next semester the dissertation will be 10-20000words.

Pénzügyből 3 táblázat alapján (mérleg, eredménykimutatás) elemezni kellett egy cég 3 éves pénzügyi helyzetét, kitérve a problémákra és azok megoldására. bonyolultnak gondoltam, de nem volt az. Erre a beadandóra A- kaptam, ami 5ös alának felel meg, tavaly majdnem megbuktam pénzügyből...

From finance we had to analyse a 3 years financial position of a business using the datas from 3 tables (balance sheet, profit and loss account etc.), covering the problem areas and solutions. I thought it will be complicated, but it was not. I got A- for this assignment and last year I got D-.

Marketingből egy létező cég marketing helyzetét kellett elemezni. Beszélhettünk a menedzserrel, hogy minél többet tudjuk meg a cég marketinges tevékenységéről. A riportban külön ki kellett térni arra, hogy milyen más a cég által még nem alkalmazott eszközökkel tehetnék jobbá a marketingjüket. (elnézést a sok marketing szó ismétlés miatt, de nem tudtam mást írni). Ha a menedzsernek tetszik az ötletünk akkor felfogják használni. Erre a beadandómra B+ot kaptam, ami 4es fölének felel meg, és a tanárnő hozzátette, hogy potenciális A tanuló vagyok, tehát nagyon jó irányba haladok. :)

From marketing we had to analyse the marketing strategy of an existing company. We could speak with the manager to know more about their strategy. In the report we had to write recommendation to make their marketing better. If the manager will like our ideas he will use them in the future. I got B+ for this assignment and the lecturer added that I am a potential A student :)

Az elméletet az előadásokon megtanuljuk, a szemináriumokon pedig gyakoroljuk, kifejtjük a témát. Ezt a tudást felhasználva kell megírni a beadandót a megfelelő szakirodalommal alátámasztva. A könyvtár lehetőséget ad online könyvek és újságok, szaklapok, könyvek használatára, amit megfelelően kell lehivatkozni az adott dolgozatban. Erre itt a Harvard rendszert használják. Nagyon fontos a helyes hivatkozás, az első szemeszter első napján mindenki kap egy könyvet ezzel kapcsolatban, és a könyvtárosok is előadást tartanak erről, hogy biztosan mindenki megértse.

We learn the theory on lectures and we practise and analyse on tutorials. We have to write the assignments using this knowledge and support it with an appropriate literature. We can use E-books, E-journals, books and journals in the library which we have to reference right. We use the Harvard system for referencing. It is very important to reference right, we got books on the first day of the first semester and the librarians make presentation about this topic to make sure everybody understands.

A beadandókat a tanár leosztályozza, majd ugyanarról a szakról több tanár is átolvasta + még egy külsős tanár is átnézi, hogy biztosan jól legyen leosztályozva, hogy ne legyen visszaélés.

The lecturer grades the assignment and from the same course couple of people will read the assignments moreover an external tutor will read it as well to make sure that it is graded well, avoiding misuse.

Ebben a félévben 5 tantárgyam van, és nagyon sok beadandót kell majd megírnom. Lesz 3db 2000 szavas, egy csoportos prezentáció, és egy E-portfolió. Az E-portfolió az egy internetes portfolió, erre külön programot használunk, ahova fel kell tölteni különböző anyagokat: akció terv (karrier terv), önéletrajz, visszaigazolás a munkáltatótól, munkahelyi tapasztalat- ezt le kell írni, és elemezni is kell.

In this semester I have 5 subject and I have to write lots of assignments. I have to write 3 2000words essays, make a group presentation, and an E-portfolio. E-portfolio is a portfolio on the Internet, we use a specific programme for that, where we have to upload different assets: action plan (career plan), CV, Feedback from Employer, work experience- describe and then analyse it.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Ideiglenes Jogosítvány/ Provisional Driving Licence

A mai bejegyzésben az ideiglenes jogosítávnyról lesz szó. A bejegyzést saját tapasztalataink és a megszerzett információk alapján írtam.

Today's post is about provisional driving licence. I wrote this post based on our experiences and the information we have gathered.
Kép forrása/ Source of picture

Szüléstörténetem

Január 7. óta ezt a bejegyzést fejben már 1000szer megírtam és átírtam, mégsem sikerült írásban publikálnom, de talán most (ezt március 7-én írtam). Leírom hogyan született az én drága kisfiam Nolan Wyatt. Aki nem szeret szüléstörténeteket olvasni, kérem ezt most hagyja ki.

Angol karácsonyi szokások/British christmas traditions

A múltkor ott hagytam abba, hogy elmentünk nyaralni Fuerteventura-ra. Fogom folytatni az élménybeszámolót de azt gondolom már ideje van a karácsonyi bejegyzéseknek.

So the last post was about our holiday in Fuerteventura. I will continue our travelogue but this is the time for christmas posts.