Menu

2014. január 26., vasárnap

Első vezetési élményem Angliában/ My first driving experience in UK

A mai bejegyzésben az első angliai autóvezetési élményemről lesz szó. Novemberben elkezdtem a jogosítványt csinálni. Már írtam az ideiglenes jogosítványról itt, a KRESZ-ről itt, most pedig elmesélem milyenek az első próbálkozások a bal oldalon. :)

Today I will speak about my first driving experience in the UK. I have started my driving licence in November. I wrote a blog post about provisional driving licence here, and the Theory test here, but today I will tell you how is to drive on the left side. :)


Nyáron amikor Norbi csinálta a jogsit, megismerkedett egy nagyon kedves, és ügyes oktatóval. Én is hozzá szerettem volna menni, már meg is beszéltük, hogy amint kezdem a jogsit az ő óráira fogok járni. Aztán novemberben felkerestem, de nagyon elfoglalt volt, tehát megkértem ajánljon valakit. Így találtam meg az oktatómat.

When Norbi made his driving licence in summer, he had a nice and professional instructor. I wanted him to be my driving instructor, so we already discussed that as soon as I start my licence I will go to his lessons. I got in touch with him in November, but he was extremely busy so I asked him to recommend somebody for me. That is how I found my instructor.

Az első órán nagyon- nagyon izgultam, hiszen azt tudnotok kell rólam, hogy nagyon féltem az autóvezetéstől. Nem tudom miért, ne kérdezzétek. Na szóval, szegény oktatómat felkészítettem, hogy nagyon félek a vezetéstől, tehát legyen szuper türelmes és kedves velem. :)
Először elmesélte az oktató, hogy mit fogunk csinálni aznap, megkérdezte az eddigi tapasztalataimat, ismertette velem az autót (Ford Fiesta 2013, 2. kiadás) stb. 7 havonta új autót kap az autós iskolától (AA Driving School).

I was really nervous on the first driving lesson, because you should know about me that I was afraid of driving. I do not know why, do not ask. So, I infomed my instructor that I am really scared of driving therefore he has to be extremely patient and nice to me. :)
Firstly he explained what we will do on the day, asked my previous driving experiences, and showed me around the car (Ford Fiesta 2013 2nd edition) etc. He receives a new car in every 7 months from the driving school (AA Driving School).
Ez az az autó, amin tanulok vezetni.
This is the car I am learning to drive with.
Elvitt egy parkolóba, és ott kezdtünk el gyakorolni. Kezdtük a cockpit drill-el, ami azt jelenti, hogy be kell állítani a dolgokat a saját igényeidnek megfelelően (az ülést, a biztonsági övet, a tükröket stb) - lásd a képen.
Aztán nagyon érthetően elmondta, hogyan kell elindítani az autót (volt már egy kis előnyöm, indítottam már el autót ezelőtt). Ment probléma nélkül, nem fulladtunk le. Mentünk, megálltunk, kanyarogtunk a parkolóban mindezt  kb 50 percig.

After that he took me to a car park and we started practising there. We started with the cockpit drill which means that you have to set the car to your needs (seat, fastbelt, mirrors etc.)- see picture.
He clearly explained how to start the car (I had a bit of advantage here, as I have already started a car earlier). It went without any problems, we did not stall. I had to start the car, stop and steering for about 50 minutes.
A második órán ismét egy parkolóban kezdtünk. Minden stop vonal előtt kellett megállnom, amivel szenvedtem egy kicsit, mert mindig 1 méterrel előtte álltam meg. Mondjuk még mindig jobb, mintha kilógna a kocsi orra. Ezután, a sebesség váltást gyakoroltuk, de csak kettes sebességig, majd vissza. Kb. 30-40 perc parkoló után, kimentünk az útra.

On the second lesson we went to a car park again. I had to stop before every stop line, which I struggled with, because I always stopped 1 metre short. But to be fair this is better than if I would have stopped over than the line. After this we practised changing gears but just up to 2nd gear and then back. After 30-40 minutes, we went to the road.

Hát mondhatom, jól be voltam sz*rva (elnézést a kifejezésért, de tényleg nagyon izgultam). Szóval az oktatóm megállt egy szakaszon, és mondta, hogy akkor innentől kezdve enyém a terep...
Egy olyan lakótelepi részen mentünk, ahol sokat kellett kanyarodni, hogy ezt is gyakoroljam, volt egy kis körforgalmazósdi és max 30 mérföld/órával mehettem.
Kb. 2 perc után, nagyon kényelmesen éreztem magam, egyáltalán nem féltem, de nagyon tetszett. Azt gondolom, abszolút leküzdöttem a félelmemet.

I have to tell you I was really shocked. My instructor stopped at one part of the road and said from then on I have to drive....
We went to a built up area, where I had to steer a lot, to practise this as well and I also drove through little roundabouts and I could only go at 30 mph. 

After about 2 minutes I really felt comfortable and was not afraid at all, I enjoyed it. I think I have definitely got over my fear.
A harmadik órától kezdve, mindig a parkolónktól kezdtem vezetni, és ide is kellett visszahoznom az autót. Tehát pontosan 2 órát vezettem minden alkalommal. Egyből bementünk a városba (nem mentünk parkolóba többet), majd kis vidéki, mellék utakon autóztunk. Tudjátok olyan úton, ami beton út, de eszméletlen szűk, épp két autó elfér. Találkoztunk futókkal, lovakkal, biciklisekkel, kis traktorral, minden zavaró tényezővel.
Ez volt az óra első felében, csak mentünk ilyen kicsi utakon, majd az óra második felében, Derbytől kifele mentünk Elvaston-on, Shardlow-n át, mindenféle kis falvakon keresztül. A sebességkorlát felemelkedett 60mérföldre, hát mondhatom ismét nagyon izgultam. De egyre jobban megy, mindig alig várom a következő órát.

From the third lesson I had to start driving from our car park and I had to drive back. So I drove 2 hours on every lesson. Then we went into the city straightaway (no practise in car parks anymore), and then I drove on countryside roads. You know those narrow roads where two cars could just fit next to each other. We met with runners, horses, cyclist, mini tractor all kind of distractions. This happened in the first half of the lesson, and then I drove from Derby to Elvaston and Shardlow, through little villages. The speed limit increased up to 60 mph, so again I was really nervous. But I think it is getting better, I cannot wait for the next lessons.

Karácsony környékén többször mentem vezetni, úgyhogy most már megtanultam hogyan kell hegyről elindulni, hogyan kell főúton nagy sebeséggel vezetni, és hogyan kell mini körforgalomtól elkezdve a 3-4 sávos körforgalmakon átvezetni. Szóval 8 lecke után (16 vezetési óra után) már tudok menni fő- és mellékutakon, körforgalmakon keresztül, városban, vidéki, mellék utakon. Annyi maradt már csak, hogy a manővereket megtanuljam: parkolás, 3 pontos fordulás, tolatás stb. Tudom nem lesz könnyű, de az oktatóm nagyon jól elmagyaráz mindent, nagyon türelmes, úgyhogy alig várom, hogy újra vezessek.

Around Christmas I went for more lessons, and I learnt how to do a hill start, how to drive on a dual carriage way, and how to drive in roundabouts from mini to 3-4 lane roundabout. So now after 8 driving lessons (16 hours of driving) I can do major and minor roads, roundabouts, city roads, countryside roads. All left is to learn how to do the maneuvers, such as parking, 3 point turn, reversing etc. I know it will not be easy, but my instructor explains everything well, he is really patient so cannot wait to drive again.

Emelett tanulgatom a KRESZ-t mert lassan mennem kell vizsgázni. Azt mondta az oktatóm, hogy még kell legalább 16 óra vezetés, de majd meglátjuk. Élvezem az órákat, mindig két órát megyek egyszerre, hetente egyszer. Nagyon jó az oktatóm, csak ajánlani tudom.

During this period, I am learning the Theory, because I have to go to the Theory test soon. My instructor said I have to take at least another 16 hours of driving but we will see. I really enjoy my lessons, I always have 2 hours once a week. My instructor is really good, I can only recommend him.

Az oktatóm weboldala itt tekinthető meg, és van Facebook oldala is.
You can find my insturctor's website here, and he also has a Facebook page.

2 megjegyzés :

Köszönöm a hozzászólásodat, hamarosan megjelenik a blogon. :)
Thanks for your comment, it will appear on the blog soon. :)